www.uzdirbu.lt – tai internetinė svetainė, kurioje parduodama elektroninė knyga apie uždarbio būdus, pajamų didinimą.

Kaip pirkti:

Susipažinę su siūloma e-knyga spauskite nuorodą su tekstu „Įsigykite knygą dabar“.

Jeigu turite nuolaidos kodą, įveskite jį. Paspauskite mygtuką „Pateikite kuponą“. Kuponą galite naudoti tik vieno apsipirkimo metu.

Įveskite savo vardą, pavardę, telefoną ir el. paštą.

Pasirinkite mokėjimo būdą, spauskite „Apmokėti“, būsite nukreiptas į mokėjimo apdorojimo partnerį Paysera.lt ir liks tik atsiskaityti pasirinktu būdų.

Elektroninę knygą per 1 valandą gausite į nurodytą el. pašto adresą.

 1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.uzdirbu.lt  (toliau – Pardavėjas) teisės ir įsipareigojimai, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka bei su tuo susijusios nuostatos.
1.2. Elektroninėje parduotuvėje www.uzdirbu.lt  teisę pirkti turi:

1.2.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.2.3. juridiniai asmenys;
1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų atstovai.

1.3 Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių punktu 1.2, turi teisę pirkti.

 1. Asmens duomenų apsauga:

2.1. Prieš pirkdamas www.uzdirbu.lt  parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, galiojantį elektroninio pašto adresą), kurie būtini produktams pirkti, pristatyti ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius produktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas:

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę, spaudžia nuorodą „Įsigykite knygą dabar“.
3.2. Visos sudarytos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje www.uzdirbu.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjo įsigytos elektroninės knygos, vaizdo turinys ir kiti skaitmeniniai produktai negrąžinami.
4.3. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už savo perkamas prekes ir nurodyti tikslų el. pašto adresą, kuris bus naudojamas pristatymui.

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei pristatyti jas el. paštu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais.
5.2. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą (tuo atveju, jei buvo apmokėta iš anksto).
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti el. parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
5.4. Pardavėjas iš anksto nepranešęs pirkėjui turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Pirkėjas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo nuostatų.

 1. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka:

6.1. Prekių kainos www.uzdirbu.lt nurodytos Eurais.
6.2. Į Prekės kainą įeina pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai.
6.3. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.3.1. Elektronine bankininkyste – išankstiniu mokėjimu Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per Paysera.lt sistemą. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje veikiančių bankų.
6.3.2. kreditine kortele (VISA, Mastercard ir kt.) per Paysera.lt sistemą.

6.4. www.uzdirbu.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į banko/Paysera.lt sistemą. Viso apsipirkimo www.uzdirbu.lt metu Jūsų duomenys yra šifruojami naudojant saugumo protokolą, kurį patvirtina GeoTrust sertifikatas.

 1. Prekių pristatymas:

7.1. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo/atsiėmimo būdus:

7.1.1. pristatymą el. paštu;

7.2. Pirkėjas įsipareigoja teisingai nurodyti tikslų savo el. pašto adresą, kuriuo bus pristatyta prekė.
7.3. Prekės Lietuvoje pristatomos 1 darbo dieną nuo užsakymo apmokėjimo dienos.
7.4. Pirkėjas priimdamas prekes turi patikrinti ar nėra pažeistas prekės dokumentas.
7.5. Kartu su siunta Pirkėjas gali paprašyti ir sąskaitos faktūros, ji pristatoma per 2 d.d.
7.6. Tuo atveju, jeigu el. knyga el. paštu nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinis siuntimas į kitą el. pašto adresą atliekamas per 2 d.d.

 1. Naujienlaiškiai, katalogai:

8.1. Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui geriausius pasiūlymus ir naujienas Pirkėjo el. paštu (bet ne dažniau nei kartą per dieną).

 1. Prekių grąžinimo tvarka:

9.1. Pirkėjo įsigytos prekės kaip knygos, elektroninės knygos, vaizdo medžiaga ir kitas skaitmeninis turinys yra negrąžinami.

 1. Atsakomybė:

10.1. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą registracijos formoje.
10.2. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju.
10.3. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.
10.4. Jei www.uzdirbu.lt  interneto puslapyje, naujienlaiškiuose ar kitoje reklaminėje medžiagoje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą.
10.5. Atsiradus žalai dėl Taisyklių nesilaikymo, kaltoji šalis atlygina patirtus tiesioginius nuostolius.

 1. Baigiamosios nuostatos:

11.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.